TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Dossiers Barcelona Associacions

Dossier BCN Associacions Núm 6-2a època: El Panoràmic 2019

  

Autors:

Paper: || PDF: descarrega

Dossier BCN Associacions Núm 5-2a època: El Panoràmic 2018

Autors:

Paper: || PDF: descarrega

Dossier BCN Associacions Núm 4-2a època: El panoràmic 2017

  

Autors:

Paper: || PDF: descarrega

Dossier BCN Associacions Núm 3-2a època: El panoràmic 2016

-

Autors: -

Paper: || PDF: descarrega

Dossier BCN Associacions Núm 2-2a època: Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2015

Fotografía d'un compromís amb la ciutat

Autors: -

Paper: || PDF: descarrega

Dossier BCN Associacions Núm 1-2a època: Panoràmic de les Associacions de Barcelona 2014

Fotografía d'un compromís amb la ciutat

Autors: -

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 48 - Diversitat cultural i globalització: nous reptes per al moviment associatiu

Noves eines per a la gestió comunitària. Xarxes internacionals i moviments socials transnacionals. Plans de ciutadania.

Autors: Jordi Pasqual i Elena Rovira

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 46 - La banca ètica. Per què necessitem una banca ètica?

Experiències arreu del món. Instruments d'inversió ètica a Catalunya. Instruments ètics de crèdit. La banca ètica vista des del tercer sector i l'economia social a Catalunya.

Autors: Montserrat Llobet, Arcadi Oliveres, Valentí València, Ignasi Boleda, Laura Albareda, Francesc Domingo, Anna Mercadé, Àngel Font, Jordi Vila, Santi Latorre, Andreu Trilla, Antonio Braile, Jordi Sánchez, Joan Cortadellas, Dolors Llobet, Roger Sunyer, J

Paper: ||

Dossier 45 - BCN, Ciutat oberta a la participació

Experiències innovadores de participació en la gestió pública. Un nou model de relació amb la ciutadania. Audiències públiques als nois i noies de Barcelona. La cogestió: un projecte compartit.

Autors: VVAA

Paper: ||

Dossier 44 - El voluntariat: reptes de futur i experiències properes

Agendes personals, participació ciutadana. Denúncia social. Desenvolupament associatiu. Personal voluntari i personal assalariat. Reforma de l'estat del benestar. Noves tecnologies.

Autors: Maria Iglésias i Alfred Vernis

Paper: ||

Dossier 43 - Associacionisme i Cultura de la Pau

El militarisme al món. La professionalització dels exèrcits. Dones i pau. Campanyes recents. Moviment internacional per la pau. Reptes actuals. Les figures del pacifisme.

Autors: VVAA

Paper: ||

Dossier 41 - Guia d'associacions i grups d'ajuda mútua

Guia d'associacions i grups d'ajuda mútua.

Autors: NC

Paper: ||

Dossier 40 - Per què el sector associatiu ha de ser transparent?

Transparència, altruisme, solidaritat. Transparència fiscal i econòmica. Transparència i socis. El repte d'explicar a la societat la feina de les organitzacions no lucratives.

Autors: Alfred Vernis, Enric Vilà, Patrici Hernández, Toni Puig i Toni Sellarés

Paper: ||

Dossier 39 - Las asociaciones, el gran reto del 2000

El treball en xarxa amb administracions, empreses, ciutadania, socis i voluntariat. Cita anual per a la innovació. Barcelona 1999.

Autors: VI Fórum: la Primavera de las Asociaciones

Paper: ||

Dossier 38 - Més ciutat, més participació

Seminari Europeu, gener 1999. Ponències. La política de la UE i el sector associatiu. Democràcia local. Pressupost participatiu.

Autors: Seminari Europeu

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 37 - El cafè de l'Associació

La feina quotidiana d'una associació en format còmic. Un dossier tan seriós com un llibre de gestió, amb l'anècdota justa.

Autors: Laura de Castellet

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 36 - El márketing como gestión de las artes para la cultura del milenio

40 qüestions clau per a grups de teatre, dansa, pintura, música, audiovisuals i organitzacions de museus, biblioteques, teatres i auditoris.

Autors: Toni Puig

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 35 - Manual per al funcionament de Grups d'Ajuda Mútua

Primers passos. Organització. Comunicació externa. Legalització. Recursos.

Autors: Francina Roca i Joan-Ramon Villalbí

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 32 - Petit diccionari crític-etimològic del sector associatiu del voluntariat de Barcelona

300 entrades de l'A a la Z per acostar-se a la realitat del sector.

Autors: Quim Brugué, Fernando Pindado, Eduard Paricio i Rayo, Àngel Merino i Tomás Alberich

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 30 - Porque quiero mi asociación, la reinvento

Porque quiero mi asociación, la reinvento.

Autors: Toni Puig

Paper: ||

Dossier 29 - Radiografia de les Associacions de Voluntariat de Barcelona

Informe de situació. Dades bàsiques. Recursos humans. Prioritats. Finançament. Relacions amb les administracions públiques. Opinió de les entitats.

Autors: Consell Municipal d'Associacions de Voluntariat de Barcelona

Paper: ||

Dossier 28 - La formació a les associacions - Una experiència als Estats Units

La formació com a element estratègic. Fases. Tipologia. Paper del formador/a, Indicacions pràctiques. Avaluació.

Autors: Anna Cornudella i Martorell

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 27 - En el bosque de la gestión relacional para la cultura de los ciudadanos

En el bosque de la gestión relacional para la cultura de los ciudadanos.

Autors: Toni Puig

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 26 - Vamos a plantearnos la financiación de nuestras asociaciones. Ideas claves i propuestas estratégicas

.

Autors: Equip de l´Agència Municipal de serveis per a les asociacions de Barcelona

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 25 - Les associacions al divan: 11 subsectors, 11 entrevistes

Cooperació internacional, comunicació, cultura, economia social, educació, esport, lleure, medi ambient, salut, societat activa i suport social.

Autors: Clara Blanchar i Arnavat

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 24 - La excelencia en el sector asociativo - Una comparación regional

Anàlisi comparatiu internacional de l'escriptura, organització i gestió associatives: Catalunya, Provence-Alpes-Côte d'Azur i West Midlans.

Autors: Mireia Belil y Alfred Vernis

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 23 - L'imperfecte comunicador associatiu

Guia per saber què cal tenir present en l'associació de voluntariat per comunicar sempre amb la ciutadania.

Autors: Toni Puig

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 20 - El papel de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de las políticas públicas

El cas de la integració de persones estrangeres inmigrades a Catalunya.

Autors: John Casey

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 19 - Gestionar amb evidència

Guia per realitzar una avaluació a organitzacions ciutadanes.

Autors: Pilar Pujol Furriols

Paper: || PDF: descarrega

Dossier 16 - Recursos humans a les organitzacions no lucratives

La gestió dels RRHH: tipologia, polítiques de personal, relació entre "professionals" i voluntariat.

Autors: Jaume Urgell

Paper: ||

Dossier 12 - Barcelona - Sociocultural. Dades, tendències i impressions

Els hàbits de lleure i de consum cultural, les accions i els reptes.

Autors: David Barrera i Kike Miró

Paper: ||

Dossier 10 - Persona, societat i cultura: Animació sociocultural a l'edat adulta

Marc conceptual i orígens. Fonaments per a l'animació. Metodologia. Projectes. La figura de l'animador/a.

Autors: Àngel Marzo Guarinos

Paper: ||

Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

IMPORTANT
A causa de la COVID-19, per a informació, consultes o sol·licituds d'assessorament cal contactar per telèfon o correu electrònic

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll a dj de 10 a 18 h.
Dv de 10 a 15 h.

Segueix-nos!