TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Psicòloga especialitzada en acompanyament a persones LGTBI i LGTBI-fòbies - Plataforma LGTBI Barcelona

Enviar CV's a seleccio@centrelgtbibcn.org fins el 25-04-2019

Degut a un error detectat en la convocatòria de les 3 places, s’obre un nou període de selecció fins el 25 d’abril per presentar candidatures. Consulteu les noves bases per a conèixer les noves condicions. Les persones que ja us havíeu presentat, si continueu estan interessades en les places, cal que ho confirmeu via correu electrònic. En aquest cas, no és necessari tornar a enviar el CV, però sí la confirmació que voleu que se segueixi considerant la vostra candidatura.

La persona psicòloga del Centre LGTBI acompanya i realitza el tractament emocional de les persones i famílies que, per diferents factors, sol·liciten atenció psicològica en relació a qüestions relacionades amb orientació sexual, identitat i expressió de gènere.

El Centre LGTBI de Barcelona entén l’assessorament psicològic com un procés d’escolta activa i suport emocional per afavorir l’apoderament de les persones usuàries a l’hora d’abordar les qüestions personals i relacionals vinculades a les diferents situacions que se’ls presenten. El servei ofert des del Centre és de primera atenció i té límit un màxim de sessions per persona.

La psicòloga atendrà situacions viscudes a la vida quotidiana relacionades amb el cicle vital, qüestions personals/familiars i qüestions socio-culturals, i també casos de violències o discriminacions.

La professional es coordina amb la resta de professionals que atenen els altres serveis de primera atenció que ofereix el Centre (assessorament legal-jurídic, servei d’acollida, servei d’informació i dinamització, etc.).

En el cas que les persones o famílies necessitin una atenció especialitzada o de més llarga durada derivarà a entitats o serveis de l’administració.

Funcions principals

 • Detectar conjuntament amb la persona/família les seves necessitats d’assessorament psicològic i oferir l’assessorament més adequat en cada cas.
 • Realitzar l’assessorament psicològic especialitzat a persones i famílies amb concreció dels objectius a assolir i la seva planificació.
 • Organitzar i dinamitzar sessions grupals en cas de valorar la pertinença d’una intervenció grupal.
 • Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos i coordinar-se amb altres professionals externs que estiguin intervenint.
 • Avaluar l’assessorament realitzat per tal de valorar la qualitat i percepció del servei prestat.
 • Detectar quins recursos del Centre o externs poden ser d’interès per a la persona o família usuària per a complementar la seva intervenció.
 • Assegurar que es realitza una derivació adequada als recursos d’interès per a la persona o família usuària.
 • Acció grupal i comunitària (GAM, grups de formació, accions comunitàries).

Requeriments i competències

Coneixements

 • Titulació en psicologia.
 • Formació en perspectiva de gènere i/o diversitat sexual i de gènere acreditada.
 • Conèixer la/es realitat/s i necessitats de les persones LGTBI i les especificitats de cada grup.
 • Tenir els coneixements tècnics sobre recursos i eines per a la intervenció individual i grupal i per a facilitar l’apoderament de la persona.
 • Conèixer els recursos de la xarxa de serveis públics i d’entitats.

Coneixements addicionals sol·licitats

 • Nivell C de català
 • Castellà oral i escrit.
 • Nivell mig anglès.

Experiència professional

 • Experiència mínima de 2 anys en intervenció directa com a psicoterapeuta o psicòloga.
 • Es valorarà experiència en llocs similars.
 • Es valorarà experiència en l’atenció al col·lectiu LGTBI.
 • Es valorarà experiència en l’atenció a violències de gènere i LGTBI-fòbies.

Competències

 • Habilitats comunicatives i relacionals per fer sentir còmode a la persona/família.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’organització.
 • Capacitat d’analitzar i resoldre problemes.
 • Flexibilitat.
 • Gestió del canvi.

Altres

 • Estar col·legiada en el moment d’iniciar-se el servei.
 • Estar donada d’alta en el Règim de Treballador/es autònoms/es.

Oferim

 • Incorporació en un projecte innovador de nova creació.
 • Pagament per factura en funció de les hores realitzades, a raó de 28,02 euros/hora + IVA.
 • Horari: Segons demanda, fins a un màxim de 10h setmanals.
 • Incorporació prevista: maig 2019.

Lliurament de CV: Màxim fins el 25 d’abril de 2019 a seleccio@centrelgtbibcn.org

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30