TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Ofertes de treball

Coordinador/a Social - Fundació Salut i Comunitat

Enviar CV's a sandra.tatay@fsyc.org fins el 05-06-2020

Centre de treball: Programa Impulsa (Zona 4).

Lloc de treball de referència ubicat a L’Hospitalet

Definició del lloc de treball: El programa Impulsa és un programa d'acompanyament social per a titulars de contracte d'habitatge en format de lloguer social. El/aCoordinador/a Social és la figura que s'encarrega de la gestió de l'equipd'orientadors/as socials, distribució i organització de tasques, seguiment d'indicadors i de consecució de resultats.

Funcions i responsabilitats del lloc

 • Gestió de les notificacions de lloguers socials de la zona: recepció de nous expedients, tipologia i seguiment de terminis.
 • Organització i distribució de tasca dels equips de treball en el territori segons expedients rebuts.
 • Planificació de rutes i plans de treball de cada figura professional.
 • Supervisió de càrregues de treball dels equips del seu territori.
 • Seguiment de les jornades efectives de treball.
 • Supervisió de plans familiars i projectes complementaris (inserció laboral).
 • Resolució d'incidències diàries, reportant a la direcció del projecte.
 • Desenvolupament de tasques pròpies de la figura d'orientador/a quan sigui necessari (per volum d'expedients, període de vacances de l'equip…)
 • Seguiment d'indicadors de la zona, avanç de resultats i implementació d'accions de millora necessàries per a aconseguir els resultats esperat.
 • Manteniment de les instal·lacions i materials necessaris per als equips de zona.
 • Creació i manteniment de mapes de recursos locals.
 • Coordinació de l'equip professional a càrrec.
 • Supervisió tècnica de les figures d'orientador/a social.
 • Acompanyament en el desenvolupament de competències de els/es professionals.
 • Totes aquelles altres funcions de coordinació territorial que s'estimin.

Formació i experiència necessària per al desenvolupament de les funcions

 • Grau en disciplines socials o afins: Treball Social, Educació Social, Psicologia, Pedagogia…
 • Formació complementària: Intervenció amb famílies; Exclusió social; Inserció laboral; Economia domèstica; Gestió i desenvolupament d'equips; Qualitat.

Experiència laboral

 • Experiència en coordinació i gestió d'equips, mínim 3 anys.
 • Experiència en Tercer sector.
 • Experiència específica en famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Experiència específica en programes d'inclusió laboral.
 • Experiència en Serveis socials de base i/o Tercer sector.

Habilitats, aptituds i actituds per al lloc

 • Compromís amb la tasca.
 • Capacitat per a treballar en equip
 • Capacitat per a liderar equips
 • Enfocament cap al compliment d'objectius.
 • Capacitat organitzativa.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Tolerància a l'estrès.
 • Flexibilitat
 • Capacitat d'innovació.
 • Habilitats comunicatives.
 • Habilitat en la gestió de processos interns.
 • Habilitat en la gestió de processos de qualitat

Altres requisits 

 • Permís de conduir B i disponibilitat de vehicle propi.
 • Competències avançades amb processador de textos, fulls de càlcul, presentacions, base de dades i xarxes socials (hi haurà prova prèvia en el procés de selecció).
 • Coneixements sobre la Política social autonòmica i local.
 • Coneixement del Tercer sector territorial.

Interdepèndencia: Estarà sota la supervisió de l'equip de direcció del programa

Tipus de contracte: Per obra i servei

Jornada laboral: 20 hores setmanals (s’ampliarà a curt termini)

Horari/Torn

 • Mati de 9-14h
 • Es requereix flexibilitat horària per a adaptar la jornada a necessitats del recurs / famílies.
 • És necessari disponibilitat horària a curt termini, per a ampliació a jornada completa en horari de matí i tarda.

Data Incorporació: Immediata

Retribució i altres compensacions: Segons conveni d’acció social Estatal

Com publicar una oferta de feina?
Envia un correu electrònic amb l’oferta en un arxiu de text a tjussana@bcn.cat
TJ et recorda
Segueix-nos!
Contacta amb TJ

ADREÇA
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona

IMPORTANT
A causa de la crisi sanitària pel COVID-19, i seguint les indicacions municipals, el centre està tancat al públic​, des del passat 16 de març. Tot i això, seguim a disposició de les associacions fent teletreball. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes en els següents telèfons i correus electrònics (hem habilitat diversos telèfons i adreces de correu-e segons tipologia de consulta):

Telèfons i correus de contacte amb TJ durant la crisi COVID19

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
De dll a dv de 10 a 18 h.