TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Sessió informativa sobre criteris de gènere per a les subvencions Ajuntament de BCN 2018
  • Data: 15 de gener
  • Hora: 17:00 h
  • Lloc: Torre Jussana. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30.
  • Organitzen: Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) i Torre Jussana

Aquesta inscripció comporta la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació en el Curs. La distribució del material audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït amb l'objectiu de difondre les activitats de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que faciliteu en aquest formulari seran registrades en un fitxer automatitzat i confidencial del qual n'és titular l'Ajuntament de Barcelona. Podreu exercitar-ne en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic tjussana@bcn.cat.


Més informació
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118
HORARIS: de dll a dv de 9 a 20 h
(Fins el 25/1. Un cop finalitzat el període de subvencions de l'Ajuntament de BCN, recuperarem l'horari habitual: de 9 a 18 h)
tjussana@bcn.cat
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!