TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Crides de voluntariat

Mentoria a través de la Fotografia - Associació Punt de Referència

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han d’emprendre la seva vida adulta.  

GR 16-18 és un projecte de mentoria grupal a través de la fotografia que posa l'atenció en un moment clau en la vida dels joves acollits en centres de protecció, els dos anys abans de la majoria d’edat.

Descripció: Busquem persones de 25 a 30 anys, amb interès en realitzar un voluntariat a través de la fotografia, disposades a acompanyar en el procés d’aprenentatge i creixement a joves acollits en centres de protecció.  Aquest procés d’acompanyament serà guiat i acompanyat, per la tècnica responsable del projecte.

Tasques: Acompanyar i guiar als joves d’entre 16 i 18 anys assignats a millorar les seves competències personals, emocionals i socials, amb l’aprenentatge de la fotografia com a vehicle per a la construcció d’un vincle de confiança.

Prèviament cal passar per un procés de selecció, autoritzar a l’entitat a tramitar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i assistir a una formació de quatre hores prèvia a l'inici de les sessions grupals.

Disponibilitat:  Dues hores els dimarts a la tarda (de 17-19h), una hora de seguiment presencial al mes amb la tècnica del projecte i assistència a dues trobades grupals al llarg de tot el curs escolar. Des del 17 de Novembre del 2017 al Juny del 2018.

Requisits: Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, entre 25 i 30 anys, amb disponibilitat i capaces de connectar amb jovent adolescent d’origen divers, amb interès i/o coneixements sobre fotografia i ganes d’acompanyar a un/a jove  a millorar les seves oportunitats d'emancipació.

Lloc: Les sessions de formació i les trobades de mentoria grupal es desenvolupen a la ciutat de Barcelona.

Per a més informació enviar un correu a voluntariat@puntdereferencia.org o trucar a 93 329 74 28.

Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

Obertura de l'equipament:
de dll a dj, de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.
Atenció telefònica:
de dll a dv, de 9 a 18 h

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!