TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Debat Acció Comunitària PAM 2020-2023

Les polítiques municipals de suport a l'associacionisme formal i informal

En el marc del procés participatiu del Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona, s'obre a totes les entitats i a la ciutadania aquest debat sobre “Les polítiques municipals de suport a l'associacionisme formal i informal”.

Lloc: Torre Jussana. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 08035 Barcelona

Dia: Dimarts 10 de març

Hora: de 18 a 20 h

  • Data límit d'inscripció: 9 de març.

Els camps marcats amb * són obligatoris

Dades de la persona que assistirà

Us informem que a tots els debats del procés participatiu del PAM 2020-2023 podeu demanar mesures d'accessibilitat fins a 5 dies hàbils abans del dia del debat. Passat aquest termini l'opció per sol·licitar-ho queda desactivada. En aquest cas, contacteu amb TJ (93 256 41 18, tjussana@bcn.cat), indicant quina necessitat teniu o indiqueu-ho a l'apartat d'observacions i intentarem vehicular-la

Formes part d'una organització?

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques us informem i, en enviar aquest formulari, consentiu que les vostres dades personals seran tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona amb la finalitat d’informar-vos sobre serveis, activitats i informacions associatives que ofereix des de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Aquesta inscripció comporta la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació en aquesta activitat. La distribució del material audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït, amb l'objectiu de difondre els serveis i recursos de Torre Jussana o les activitats i serveis de l’ens gestor del centre, el Consell d’Associacions de Barcelona.